مجید رمضانی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
بیست و هشتمین همایش مدیران انجمن‌های کلیوی سراسر کشور ۰۹ آبان ۱۳۹۸
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان شرقی

بیست و هشتمین همایش مدیران انجمن‌های کلیوی سراسر کشور

یکی از سیاست‌های انجمن خیریه بیماران کلیوی آموزش است، اگر سطح آگاهی مردم را با آموزش افزایش دهیم، مردم نیز در این زمینه کوشا خواهند بود.