مجید مومنی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
پنج میلیارد تومان وام ضروری به نیازمندان از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شد ۰۷ آذر ۱۳۹۸
طی شش ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛

پنج میلیارد تومان وام ضروری به نیازمندان از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شد

طی شش ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۸۹ نفر از نیازمندان با معرفی کمیته امداد استان پنج میلیارد تومان وام ضروری از بانک قرض الحسنه مهر ایران دریافت کرده اند.