محدودیت - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
معلولیت محدودیت نیست ۱۵ مهر ۱۳۹۸
کارآفرینی با طعم معلولیت

معلولیت محدودیت نیست

مادر و پدر او هیچ فکر نمی کردند بیماری که زهرا به آن مبتلا شده فلج اطفال باشد. بیماری که زندگی اش را تحت الشعاع قرار می داد اما، این دخترک باهوش بدون توجه به بیماری و معلولیتش، به زندگی روزمره ادامه می داد.