محرمانه بودن لیست اموال - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اموال مسئولان نباید محرمانه باشد / کمپین عمومی شدن شفافیت مالی مسئولان ۰۴ آبان ۱۳۹۸
عضو هیئت رئیسه مجلس

اموال مسئولان نباید محرمانه باشد / کمپین عمومی شدن شفافیت مالی مسئولان

وی خاطرنشان کرد: قرار است با رایزنی صورت گرفته با تعدادی از نمایندگان آنها هم در این کمپین اطلاعات اموال و دارایی خود را ثبت و ضبط کنند.