محسن حاجی‌میرزایی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
۱۰ هزار میلیارد تومان برای تجهیز ، احداث و نوسازی مدارس اختصاص یافت ۳۰ مهر ۱۳۹۸
در مراسم بزرگداشت و آیین ملی هفته پیوند اولیا و مربیان

۱۰ هزار میلیارد تومان برای تجهیز ، احداث و نوسازی مدارس اختصاص یافت

وزیر آموزش و پرورش گفت: با مشارکت خیرین، 10 هزار میلیارد تومان برای نوسازی، تجهیز و احداث مدارس اختصاص خواهد یافت تا فضای بهتری برای تعلیم و تربیت داشته باشیم.