محسن رخصی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
ده هزار تومانی! کسب سود و ثروت از این اسکناس های سبز رنگ ۲۶ آذر ۱۳۹۸
با ده هزار تومان چه کارهایی میشه انجام داد ؟

ده هزار تومانی! کسب سود و ثروت از این اسکناس های سبز رنگ

به راستی این روزها که نمی شود با ۱۰ هزار تومان چیزی زیادی خرید و یا کار و کاسبی راه انداخت چگونه می شود از این اسکانس های سبز کسب سود کرد؟

مشاوره و خدمات حقوقی رایگان ۱۳۹ وکیل نیکوکار با کمیته امداد استان کرمانشاه ۰۷ آذر ۱۳۹۸
مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه

مشاوره و خدمات حقوقی رایگان ۱۳۹ وکیل نیکوکار با کمیته امداد استان کرمانشاه

رخصی از همکاری و تعامل ۱۳۹ وکیل نیکوکار با کمیته امداد این استان خبر داد و گفت: این وکلای خیر به صورت رایگان به مددجویان مشاوره و خدمات حقوقی ارائه می دهند