محسن کازرونی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
محرومیت زدایی و زیست مردمی عامل قوام و ثبات نظام است ۳۰ آذر ۱۳۹۸
رئیس هیات امنای کمیته امداد عنوان کرد:

محرومیت زدایی و زیست مردمی عامل قوام و ثبات نظام است

رئیس هیات امنای کمیته امداد، محرومیت زدایی را عامل قوام و ثبات نظام دانست و گفت: زیست مردمی باید در همه شئونات مدیران کشور تجلی داشته باشد.