محمد جواد ظریف - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
دیدار نمایندگان موسسات خیریه مردمی و گروه های جهادی با ظریف ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدار صمیمی با ظریف

دیدار نمایندگان موسسات خیریه مردمی و گروه های جهادی با ظریف

جمعی از نمایندگان موسسات خیریه مردمی و گروه های جهادی فعال در سطح داخلی و خارجی امروز با ظریف دیدار و درباره مهمانان افغانستانی در ایران گفت و گو کردند.