محمد حاتمی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
خدمات روانشناسی کمیته امداد به خانواده های تحت حمایت برای مقابله با عوارض روانی کرونا ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد عنوان کرد:

خدمات روانشناسی کمیته امداد به خانواده های تحت حمایت برای مقابله با عوارض روانی کرونا

کمیته امداد و سازمان نظام روانشناسی برای ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی به خانواده های تحت حمایت برای مقابله با عوارض روانی کرونا، تفاهم نامه امضا کردند