محمد حسین امیدی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
روایت خاص مدیر خیریه «ترنم» از تاسیس این خیریه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
در برنامه خرمشهر شبکه سلامت

روایت خاص مدیر خیریه «ترنم» از تاسیس این خیریه

برای هماهنگی کارهای خیریه ترنم گوشی خودم را سر کلاس جواب دادم، استاد من را جریمه کرد و من موضوع خیریه را مطرح کردم و استاد خدایاری کل کلاس را جریمه کردند ...