محمد حسین کاظمی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
تولید روزانه ۳۰ هزار ماسک در کارگاه های خانگی اوقاف یزد ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد

تولید روزانه ۳۰ هزار ماسک در کارگاه های خانگی اوقاف یزد

اداره اوقاف یزد پا به‌ پای سفیدپوشان سنگر سلامت در تلاش برای مبارزه با کروناست، روزانه ۳۰ هزار ماسک در کارگاه های خانگی اوقاف تولید می شود.