محمد رضا حداد زاده - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
برگزاری گلریزان ستاد دیه استان یزد به مناسبت هفته قوه قضاییه ۰۲ تیر ۱۳۹۹
راسم آزادی 10 محکوم مالی بدهکار

برگزاری گلریزان ستاد دیه استان یزد به مناسبت هفته قوه قضاییه

مراسم آزادی 10 محکوم مالی بدهکار در موضوعات غیرکلاهبرداری با حضور رئیس کل دادگستری و جمعی از مسئولین و خیرین استانی در محل زندان مرکزی یزد برگزار شد.