محمد رضا کاظم زاده - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
سازمان بهزیستی ۹۰ درصد فعالیت های خود را به خیران واگذار کرده است ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل پدافند غیرعامل سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

سازمان بهزیستی ۹۰ درصد فعالیت های خود را به خیران واگذار کرده است

محمد رضا کاظم زاده : ۹۰درصد فعالیت های سازمان بهزیستی اعم از مراکز نگهداری که تحت پوشش این سازمان بودند به خیران واگذار شده است.