محمد مهدی نصیری - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
خیرین فریدونکناری ۱.۵ میلیارد تومان به ستاد حامیان مردمی مقابله با کرونا کمک کردند ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
فرماندار فریدونکنار اعلام کرد:

خیرین فریدونکناری ۱.۵ میلیارد تومان به ستاد حامیان مردمی مقابله با کرونا کمک کردند

محمد مهدی نصیری فرماندار فریدونکنار از کمک بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خیرین شهرستان به ستاد حامیان مردمی مبارزه با کووید ۱۹ خبر داد.