محمد کازرونی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
۵۴۰ میلیارد تومان کمک مردم به کمیته امداد در رزمایش ایران همدل ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد عنوان کرد:

۵۴۰ میلیارد تومان کمک مردم به کمیته امداد در رزمایش ایران همدل

بختیاری رئیس کمیته امداد از کمک ۵۴۰ میلیارد تومانی مردم به این نهاد در قالب رزمایش ایران همدل در ماه مبارک رمضان خبر داد.