محکومیت مالی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
تئاتر خیریه همت عالی « پشت دیوار عمارت » ۱۵ مهر ۱۳۹۸
برای آزادسازی یک زندانی مالی

تئاتر خیریه همت عالی « پشت دیوار عمارت »

اجراهای سه روزه نمایش «پشت دیوار عمارت» به کارگردانی حمید ابراهیمی و با هدف همت عالی خیرین از امروز یکشنبه ۱۴ مهر آغاز می‌شود.