مراسم افتتاح مجتمع آموزشی استثنایی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
وزیر آموزش و پرورش : نیازمند مقاوم سازی ۱۸ درصد و نو سازی ۱۲ درصد مدارس کشور هستیم ۲۰ آبان ۱۳۹۸
وزیر آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش : نیازمند مقاوم سازی ۱۸ درصد و نو سازی ۱۲ درصد مدارس کشور هستیم

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش : خدمات آموزش و پرورش ابدی می شوند – ۱۸ درصد مدارس نیازمند مقاوم سازی و ۱۲ درصد باید نوسازی شوند.