مرکز نیکوکاری دانشگاهی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
نخستین مرکز نیکوکاری دانشگاهی در قزوین افتتاح شد ۳۰ تیر ۱۳۹۹
با هدف کمک به دانشجویان نیازمند

نخستین مرکز نیکوکاری دانشگاهی در قزوین افتتاح شد

با حضور معاون امور فرهنگی کمیته امداد، نخستین مرکز نیکوکاری دانشگاهی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین با هدف کمک به دانشجویان نیازمند افتتاح شد.