مرکز نیکوکاری فرهنگیان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
پخش صندوق‌های صدقات مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان میان ۸۰ هزار کاسب البرزی ۳۰ آذر ۱۳۹۸
باهدف توسعه خیر و احسان از طریق مراکز نیکوکاری انجام می‌شود:

پخش صندوق‌های صدقات مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان میان ۸۰ هزار کاسب البرزی

محمد محمدی فرد مدیرکل کمیته امداد امام (ره) البرز : پخش صندوق‌های صدقات اختصاصی مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان میان 80 هزار کاسب البرزی

مرکز نیکوکاری فرهنگیان به دانش‌ آموزان سیل‌ زده لرستان ۶۰۰ میلیون تومان کمک کرد ۱۰ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد استان البرز

مرکز نیکوکاری فرهنگیان به دانش‌ آموزان سیل‌ زده لرستان ۶۰۰ میلیون تومان کمک کرد

مرکز نیکوکاری فرهنگیان ۱۶ کامیونت کالای اهدایی دانش‌آموزان البرزی شامل وسایل گرمایشی، میز و صندلی، رایانه و وسایل کمک‌آموزشی را برای دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده لرستان ارسال کرد.