مسجد امام سجاد - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
شروع به کار نخستین آشپزخانه طرح «اطعام حسینی» در مسجد امام سجاد (ع) ۰۲ شهریور ۱۳۹۹
با حضور رئیس کمیته امداد

شروع به کار نخستین آشپزخانه طرح «اطعام حسینی» در مسجد امام سجاد (ع)

نخستین آشپزخانه طرح اطعام حسینی برای طبخ و توزیع غذای گرم بین نیازمندان به صورت نمادین و با حضور رئیس کمیته امداد در مسجد امام سجاد (ع) تهران افتتاح شد.