مقابله با کرونا - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی به مددجویان و نیازمندان برای مقابله با کرونا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد اعلام کرد؛

کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی به مددجویان و نیازمندان برای مقابله با کرونا

کمک ۱۰۰ میلیاردی کمیته امداد به مددجویان و نیازمندان برای پیشگیری از کرونا؛ بیش از ۵۵۰ هزار خانوار، از بسته های بهداشتی و کمک های نقدی این نهاد در مقابله با کرونا برخوردار شدند

کمک مجمع خیرین کشور به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور

کمک مجمع خیرین کشور به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا

بیش از ۸۰ میلیارد تومان از کمک‌های خیرین حقیقی و حقوقی عضو مجمع خیرین کشور در حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با بیماری کرونا هزینه شده است.

۲۵ هزار بسته بهداشتی پیشگیری از کرونا میان مددجویان کمیته امداد توزیع می شود ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، انجام شد

۲۵ هزار بسته بهداشتی پیشگیری از کرونا میان مددجویان کمیته امداد توزیع می شود

توزیع ۲۵ هزار بسته بهداشتی پیشگیری از کرونا میان مددجویان کمیته امداد با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مراکز نیکوکاری و گروه های جهادی