ممنوع الخروج شدن پزشکان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
احتمال ممنوع الخروج شدن پزشکان فراری از کارتخوان ۱۷ آذر ۱۳۹۸
طبق ماده 202 قانون مالیات‌ های مستقیم

احتمال ممنوع الخروج شدن پزشکان فراری از کارتخوان

مطابق آنچه در ماده202 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها بیشتر از 100 میلیون ریال است از کشور جلوگیری نماید