میز خدمت - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
فعالیت ۴۲۷ میز خدمت با همکاری ۱۷۰۰ وکیل نیکوکار برای یاری حقوقی به مددجویان ۰۵ تیر ۱۳۹۹
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خبر داد:

فعالیت ۴۲۷ میز خدمت با همکاری ۱۷۰۰ وکیل نیکوکار برای یاری حقوقی به مددجویان

همکاری بیش از ۱۷۰۰ وکیل نیکوکار با کمیته امداد ؛ ۴۲۷ میز خدمت برای معاضدت حقوقی مددجویان در ادارات کمیته امداد سراسر کشور راه اندازی شده است.