نقشه جامع - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
نقشه جامع جغرافیای طرح‌های اشتغال مددجویان در راستای تحقق جهش تولید تدوین میشود ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد عنوان کرد:

نقشه جامع جغرافیای طرح‌های اشتغال مددجویان در راستای تحقق جهش تولید تدوین میشود

در راستای تحقق شعار سال، تهیه و تدوین نقشه جامع جغرافیای طرح‌ها و مشاغل متنوع زودبازده، از جمله برنامه‌های کمیته امداد برای تحقق جهش تولید در این نهاد است.