نوری کوسلی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
غذا برای یتیمان ؛ بزرگ ترین کمپین مسلمانان آلمان برای بحران کرونا ۳۰ آذر ۱۳۹۹
همراه با همه گیری کرونا

غذا برای یتیمان ؛ بزرگ ترین کمپین مسلمانان آلمان برای بحران کرونا

کمپین «غذا برای یتیمان» که بزرگترین کمپین خیرخواهانه مسلمانان در آلمان به شمار می رود، به دلیل بحران کرونا با چالش های زیادی روبرو شده است