وزارت ارتباطات - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
۵۰ هزار تبلت برای دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد ۳۱ تیر ۱۳۹۹
با همکاری کمیته امداد و وزارت ارتباطات؛

۵۰ هزار تبلت برای دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد

با پیگیری رئیس کمیته امداد و مشارکت وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه، ۵۰ هزار تبلت به منظور برخورداری از آموزش و تحصیل مجازی، در اختیار دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت امداد قرار می گیرد.