وقف درمان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
ثبت هشت موقوفه اهل سنت در قروه / وقفِ درمان نیاز اصلی جامعه است ۱۴ آبان ۱۳۹۸
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قروه

ثبت هشت موقوفه اهل سنت در قروه / وقفِ درمان نیاز اصلی جامعه است

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قروه : در سال جاری ۳۰ رقبه به مجموع رقبات اضافه شد و همچنین باید گفت که از موقوفات موجود ۸ مورد مختص به اهل سنت است.