پروانه معصومی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
وقف را از پدرم آموختم / از وقف دو درخت شاتوت تا کمک به خرید جهیزیه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
پروانه معصومی بازیگر سینما و تلویزیون

وقف را از پدرم آموختم / از وقف دو درخت شاتوت تا کمک به خرید جهیزیه

وی گفت: پدرم قبل از انقلاب ، باغی در فرحزاد داشت و نیت کرده بود که هزینه محصول دو درخت شاتوت از این باغ، بعد ازفروش ، وقف هیئت های مذهبی در ماه محرم بشود.