پروژه آبرسانی غیزانیه - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه آبرسانی غیزانیه از طرف بنیاد مستضعفان ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
فتاح در صفحه شخصی خود خبر داد:

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه آبرسانی غیزانیه از طرف بنیاد مستضعفان

پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در صفحه شخصی خود از تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه آبرسانی به منطقه غیزانیه خبر داد.