پنل های خورشیدی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
پنل های خورشیدی برای فقرزدایی و توانمندسازی محرومان در استان کرمان ۲۷ آبان ۱۳۹۸
استفاده از انرژی های نوین

پنل های خورشیدی برای فقرزدایی و توانمندسازی محرومان در استان کرمان

صادقی بر استفاده از انرژی های نوین برای توانمندسازی مددجویان خبر داد و گفت: با اجرای طرح پنل های خورشیدی مددجویان کمیته امداد کرمان مولد برق می‌شوند