پویش از ۲۰ تا ۲۰ - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
پویش از ۲۰ تا ۲۰ برای تامین هزینه شیر خشک کودکان معلول ذهنی بی‌سرپرست ۲۰ آذر ۱۳۹۸
موسسه خیریه کهریزک

پویش از ۲۰ تا ۲۰ برای تامین هزینه شیر خشک کودکان معلول ذهنی بی‌سرپرست

موسسه خیریه کهریزک با هدف تامین هزینه شیر خشک و مکمل‌های غذایی کودکان معلول ذهنی بی سرپرست پویش از ۲۰ تا ۲۰ را راه اندازی کرده است.