پویش غرق نشویم - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
شروع پویش ملی “غرق نشویم” در استان خوزستان ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خوزستان خبر داد

شروع پویش ملی “غرق نشویم” در استان خوزستان

پویش غرق نشویم از بخشهای مختلف از جمله آموزشهای ایستگاهی، تبلیغات محیطی، جشنوارههای محلی و استانی و ... تشکیل شده و در تابستان امسال اجرایی میشود.