پژوهشگاه قوه قضاییه - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
فراخوان عمومی ارسال ایده درباره نقش‌آفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه ۰۸ دی ۱۳۹۸
پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر کرد؛

فراخوان عمومی ارسال ایده درباره نقش‌آفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه

پژوهشگاه قوه قضاییه در فراخوانی از عموم مردم، پژوهشگران، استادان و دانشجویان برای ارائه نظرات درباره نقش‌آفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه دعوت کرد