پیشکسوت - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
مهرداد میناوند، بازیکن سالهای پیش فوتبال ایران درگذشت ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
در میان ناباوری :

مهرداد میناوند، بازیکن سالهای پیش فوتبال ایران درگذشت

مهرداد میناوند که از هفته گذشته به دلیل وخامت حالش به بیمارستان لاله منتقل شده بود، چهارشنبه شب در سن ۴۵ سالگی بر اثر کرونا درگذشت.