چند همسری - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
چند همسری از دیدگاه رهبر معظم انقلاب / خدا یکی و محبت یکی و یار یکی ۲۱ آبان ۱۳۹۸

چند همسری از دیدگاه رهبر معظم انقلاب / خدا یکی و محبت یکی و یار یکی

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب پیرو انتساب برخی دیدگاه‌ها و تعبیرات در موضوع چند همسری مردان به ایشان نظر شان درباره این مسأله‌‌ را اعلام کرد