کادر درمان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
نیکوکاران خراسان شمالی ۲۹ میلیارد ریال برای مقابله با کرونا کمک کردند ۲۹ دی ۱۳۹۹
در ۹ ماه امسال

نیکوکاران خراسان شمالی ۲۹ میلیارد ریال برای مقابله با کرونا کمک کردند

نیکوکاران خراسان شمالی در ۹ ماه امسال ۲۹ میلیارد ریال به نظام بهداشتی و درمانی برای کنترل و پیشگیری ویروس کرونا کمک کردند که بیشتر این کمک ‌ها در زمینه حفاظت فردی کارکنان درمان بوده است