کانون خیرین کارآفرین - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
ایجاد ۱۲۸ هزار فرصت شغلی و مقدمات راه‌اندازی کانون خیرین کارآفرین در ۱۱ استان ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
معاون اجرایی معاونت اشتغال کمیته امداد خبر داد:

ایجاد ۱۲۸ هزار فرصت شغلی و مقدمات راه‌اندازی کانون خیرین کارآفرین در ۱۱ استان

خادمی از ایجاد ۱۲۸ هزار فرصت شغلی برای مددجویان در ۱۰ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: مقدمات ایجاد کانون خیرین کارآفرین در ۱۱ استان کشور انجام شده است.