کتاب تخصصی وقف - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
مدیرکل نوسازی و تحول اوقاف؛۲۰ جلد کتاب تخصصی چاپ کردیم ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
گفتگو با محمد مولایی

مدیرکل نوسازی و تحول اوقاف؛۲۰ جلد کتاب تخصصی چاپ کردیم

فعالیت‌های حوزه دفتر نوسازی و تحول اداری ، حول سه محور اساسی پژوهش ، فرآیندها و تحول اداری و ساختار و تشکیلات؛ در حال انجام است