کتایون ریاحی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
بنیاد نیکوکاری کمک ( کیش مهر کتایون ) ۲۴ مهر ۱۳۹۸
کار ما پیشی گرفتن در نیکوکاری ، نیاز ما بی نیازی همگان

بنیاد نیکوکاری کمک ( کیش مهر کتایون )

فعالیت پایه و اصلی بنیاد، کمک به کودکان ناشنوای مادرزادی است که نیازمند جراحی کاشت حلزونی گوش هستند و با این کمک نه تنها از موهبت شنوایی بهره مند میگردند بلکه میتوانند در مدارس عادی با کودکان هم سن خود به تحصیل و آموزش بپردازند و مانند سایرین به زندگی خود ادامه دهند