کرم یاری - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اضطراب ناشی از کرونا باعث ثبت ۱۲۰۰ تماس تلفنی با سامانه بهزیستی لرستان شد ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
مدیرکل بهزیستی لرستان خبر داد:

اضطراب ناشی از کرونا باعث ثبت ۱۲۰۰ تماس تلفنی با سامانه بهزیستی لرستان شد

مدیرکل بهزیستی لرستان از هزار و ۲۸۱ مورد تماس تلفنی با سامانه این اداره کل در رابطه با اضطراب و استرس ناشی از کرونا خبر داد.