کرونا انگلیس - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
دو برابر شدن مراجعه کودکان گرسنه انگلستان به بانک غذایی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
در پی شیوع کرونا در انگلستان

دو برابر شدن مراجعه کودکان گرسنه انگلستان به بانک غذایی

با اعلام بزرگترین شبکه بانک غذایی انگلستان شمار توزیع بست ‌های غذایی میان خانوارهای نیازمند طی دو هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱ درصد افزایش یافته