کرونا رنسانس جهان معاصر - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
فراخوان نمایشگاه خیریه آنلاین «کرونا و رنسانس جهان معاصر» ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
با هدف کمک به کارگران کوره‌های آجرپزی منطقه نصیرآباد

فراخوان نمایشگاه خیریه آنلاین «کرونا و رنسانس جهان معاصر»

فراخوان نمایشگاه آنلاین خیریه «کرونا و رنسانس جهان معاصر» با مشارکت گالری دانژه و آرتیبیشن و با هدف حمایت از هنرمندان و کمک به اقشار ضعیف جامعه منتشر شد.