کریم قدرتی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
پویش رحمت ، در تبریز وارد فاز اجرایی شد ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
مدیرعامل کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز:

پویش رحمت ، در تبریز وارد فاز اجرایی شد

کمپین رحمت طرحی برای جمع‌آوری نذورات مردمی و همچنین گوشت قربانی و توزیع آن بین افرادی است که در بحران کرونا از لحاظ معیشتی دچار آسیب شده اند