کلاس درس - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
استاندارد سازی سیستم گرمایشی ۱۳۳۰ کلاس درس دیگر در لرستان ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
سرپرست اداره کل نوسازی مدارس لرستان خبر داد:

استاندارد سازی سیستم گرمایشی ۱۳۳۰ کلاس درس دیگر در لرستان

جمع آوری بخاری های نفتی ۲۸۱۱ کلاس درس مدارس در لرستان ؛ در فاز دوم این برنامه نیز سیستم گرمایشی یک هزار و ۳۳۹ کلاس استانداردسازی می‌شود.