کلوسه از توابع پشتکوه شهرستان فریدونشهر - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
در صعب العبور ترین مناطق استان اصفهان نیز به مددجویان خدمت رسانی میشود ۰۹ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد

در صعب العبور ترین مناطق استان اصفهان نیز به مددجویان خدمت رسانی میشود

۴۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد استان اصفهان در منطقه کوهستانی، محروم و صعب العبور کلوسه از توابع پشت کوه شهرستان فریدونشهر در حال ساخت است.