کلینیک رادیوتراپی مهرانه - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
انجمن خیریه مهرانه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
معرفی موسسات خیریه

انجمن خیریه مهرانه

انجمن خیریه مهرانه تشکلی است غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که با اتکا به فضل خداوند و حمایت مردم نیکوکار بر آن است امکان بهبودی بیماران مبتلا به سرطان را بیش از پیش فراهم کند.