کمپین جهانی فاصله گذاری اجتماعی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
تغییر لوگو موسسه محک برای پیوستن به کمپین جهانی فاصله گذاری اجتماعی ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
به عنوان اولین موسسه ایرانی که به این پویش پیوست

تغییر لوگو موسسه محک برای پیوستن به کمپین جهانی فاصله گذاری اجتماعی

موسسه محک به عنوان اولین خیریه ایرانی با تغییر لوگوی خود به کمپین جهانی فاصله گذاری اجتماعی پیوست و با تغییر لوگو اهداف اقدامات و دغدغه های خود را به این کمپین پیوند زد