کمپین کودکان سرطانی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کمپین « یلدا به خیر و خرید » برای حمایت از کودکان سرطانی ۱۸ آذر ۱۳۹۸
مدیر عامل موسسه خیریه محک؛

کمپین « یلدا به خیر و خرید » برای حمایت از کودکان سرطانی

مدیرعامل موسسه خیریه محک، گفت: در حال حاضر ۱۹ هزار نفر از کودکان تحت حمایت این موسسه در فاز درمان قرار دارند.