کمک بنیاد آلا - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
بنیاد خیریه آلاء ۲۵ مهر ۱۳۹۸
معرفی موسسات خیریه

بنیاد خیریه آلاء

بنیاد خیریه آلا یکی از موسسات/بنیاد های فعال خیریه کشور است که در زمینه های گوناگون و گسترده ای فعالیت می کند.