کمک به بیماران کم بضاعت - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
نیکوکار ایلامی که دوستدار کمک به بیماران نیازمند است ۰۹ دی ۱۳۹۸
رئیس کمیته امداد منطقه یک ایلام

نیکوکار ایلامی که دوستدار کمک به بیماران نیازمند است

نیکوکاری یکی از خصلت های انسان دوستانه ایرانی ها بوده که عرصه های گسترده وجنبه های گوناگونی دارد که عمده آن حول محور دستگیری از انسانهای نیازمند است.